Polityka jakości

 

 

 

              Firma nasza od 26 lat świadczy profesjonalne i kompleksowe usługi sprzątania obiektów zamkniętych oraz terenów zewnętrznych. Działamy na terenie całego kraju. Głównym celem Polityki Jakości ZSW Józef Jankowski „MOP-83” jest spełnianie wymagań, oczekiwań i życzeń Klientów, a w efekcie uzyskanie jego zaufania, zadowolenia pracowników oraz realizacja interesów Firmy poprzez umacnianie pozycji rynkowej.
Naszymi priorytetami są:
 - ciągła innowacja w zakresie świadczonych usług;
 - ciągłość świadczonych usług;
- stosowanie bezpiecznych dla środowiska naturalnego środków, maszyn i urządzeń;
- stałe podnoszenie świadomości, że za jakość odpowiedzialny jest każdy pracownik.
- zwiększanie liczebności nowych klientów
Nasza działalność prowadzona jest zgodnie z dokumentacją systemu zarządzania jakością i przepisami prawa.
Nasze motto: ,,Służenie klientowi poprzez zaspokajanie jego potrzeb w zakresie utrzymania czystości w sposób niezawodny i skuteczny”


Elbląg, dn. 22-01-2009                                        
 
 

 W celu prawidłowego odtwarzania filmów oraz nagrań wymagany jest Flash Player.